O Společnosti

česko čína

Vítejte na stránkách společnsti Česko-čínského přátelství.

Naším posláním je podpora  obchodních a kulturních vztahů mezi  Českou republikou  a Čínskou lidovou republikou . Jsme lokálním partnerem organizace CAFIU( Chinese Association for International Understanding), vládní organizací, která má za úkol prohlubování vztahů mezi Čínou a zbytkem světa.

Společnost funguje na bázi komunikačního kanálu při navazování a rozšiřování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty České republiky a Čínské lidové republiky a komplexní služby s tím spojené

  • V neziskové činnosti se zabýváme výměnou zkušeností na úrovni kulturní,  vzdělávací, sportovní, kdy poskytujeme možnost českým ziskovým i neziskovým organizacím setkat se s delegacemi z relevantních oblastí při návštěvách ČR vládních i nevládních delegací.
  • Naše společnost také nabízí uspořádání obchodně vzdělávacích přednášek na téma –obchodní čínská etiketa a společenské přežití v Číně.